4 People reacted on this

  1. Nổ tầu ngầm hạt nhân TQ chuẩn bị bồi thường độc hại cho hơn 9 triệu dân Tq và triệu triệu người trên nhân loại nữa Tập ơi là Tập,!!!!

Leave a Comment