5 People reacted on this

  1. Làm người tốt hay bị oan, bị chụp mũ vậy nên làm người xấu lại được đoàn kết dôta kéo gỗ làm đình sập một đất nước rồi xúm nhau dôta bõ chạy lẹ qua nước khác trốn là xong ngay🚣🏂🏃

Leave a Comment