5 People reacted on this

  1. Làm người tốt hay bị oan, bị chụp mũ vậy nên làm người xấu lại được đoàn kết dôta kéo gỗ làm đình sập một đất nước rồi xúm nhau dôta bõ chạy lẹ qua nước khác trốn là xong ngay🚣🏂🏃

  2. Cầu trời mong cho( cộng) nó sập nhanh chóng, và kéo theo thằng chó nào bưng bo cho nó cũng sẽ sập theo.
    Ha ha ha 🤣🤣🤣

  3. Nước nào mà khg có tham nhủng , tham nhủng có bè phái , hệ thống , vây cánh …>> rồi củng hạ cánh an toàn .

Leave a Comment