14 People reacted on this

  1. Đảng DC thổ tả con lừa đợt này thất bại thê thảm, chẳng những thất bại mà còn bị gậy ông đập lưng ông, đảng CH sẽ mở cuộc điều tra ngược lại đảng DC, đã dung dưỡng cho cha con ông Biden, lợi dụng quyền hạn tham nhũng tiền viện trợ của Mỹ, thông đồng với TQ gây nguy hại cho nước Mỹ, chính trường nước Mỹ sẽ còn nhiều màn hài kịch hấp dẫn đang chực chờ đổ lên đầu đảng DC con lừa.
    Ủng hộ TT Trump một vị TT vì dân vì nước Mỹ.

  2. THE GIOI CAN HOP SUC .DE TIEU DIET TQ..CAN SOM CAN TOT..TQ LA MOI DE DOA LON NHAT CUA TOAN THE GIOI..ONG TRUMP LA TONG THONG DAU TIEN .LEN TIENG NOI RA VA PHAI DANH SAP TQ..CHAM HET MOI THAM VONG TQ..

  3. Mấy cái thằng thương nhân,chỉ biết kiếm lời cho cá nhân mình ,mà KO nghĩ chung với cộng đồng thế giới,ông TRUM ngồi ghế TT mỹ đúng lúc,chứ KO có ông trong 8 năm tới, trung quốc đã mạnh hẵn , thì nhân loại chết dưới tay trung quốc và mấy thằng thương gia chỉ trích ông TRUM,cũng phải chết trong tay bọn trung quốc,ôn TRUM,là vị cứu tinh của thế giới đấy.

Leave a Comment