2 People reacted on this

  1. tq ngu như con bò ấy nhỉ ,người ta không có nông sản không có gao thóc thì heo gà cũng chết chứ nói gì đền người ,bây giờ mỹ không bán cho nó nữa thì nó lấy gì cho dân nó ăn mà sống nữa

Leave a Comment