24 People reacted on this

  1. mắc cười 3 thằng xuống núi , zô tiệm zịt quay "sư phụ nói đồ ăn mặn là kẻ thù của người xuất gia, nên 3 huynh đệ ta hãy cũng nhau tiêu diệt kẻ thù" … tiếp sau đó 3 thằg càn quét sạch sẽ tiệm zịt quay :))))))

Leave a Comment