23 People reacted on this

  1. tôi đã từng yêu 1ng quên bản thân chưa bao gio nghĩ sẽ nhận lại của họ điều gi. bao gian khổ tôi đều gánh vác âm thầm yêu thuơng che chở. gio tôi vẫn 1m nhìn e hp vui vẻ có cs tốt là tôi mừng lắm r chỉ biết ngậm ngùi lau nước mắt.. thôi…

Leave a Comment