30 People reacted on this

  1. Hư cấu vậy ta trong truyện gốc là Trương Sinh nghe con nói mà rồi hàng xóm vô giải thích can
    Sao giờ ngược lại

  2. Hình như có j sai sai…Trương Sinh là con nhà giàu mà sao lại ở trong túp lều nhỏ này…còn chz bắt đi lính ko phải tự nguyện đâu🤔

  3. Chuyện này diễn lại kh có những câu thoại độc của Vũ Nương nên làm câu chuyện trở lên xàm 🙂

  4. Khác quá chả giống như văn bản " chuyện người con gái nam xương "
    Ngay đoạn đầu đã không giống rồi

  5. Sao khi vũ nương nhảy sông tự vẫn thì được vợ nam hải cứu làm ng hầu dưới biển, phan lang chạy nạn thì bị chìm xuống đáy biển gặp ra vũ nương ( nhưng tình tiết hay như vậy trong tác phẩm "chuyện người con gái nam xương" lại ko đc diễn tả)

Leave a Comment