41 People reacted on this

  1. Tiểu thơ mà nhà lại…. Nếu ai xem cái truyện Chương chi mị nương mới là thấy hai cái khác liền tuy mị nương ở đây đẹp hơn. Ai xem rùi sẽ hiểu Cho mình 😉

  2. Tao xin nhận định 1 câu nhạc thời nay toàn đạo nhac từ sưa
    Trương cho toàn thổi nhạc hít thời nay

  3. Ta nói sắc đẹp luôn là nhất thời nay vậy thời xưa cũng y ran, như công chúa ngủ trong rừng, bạch tuyết .v.v… không đẹp tuyệt trần nó bỏ cho chết nhăn răng.

Leave a Comment