41 People reacted on this

  1. Tiểu thơ mà nhà lại…. Nếu ai xem cái truyện Chương chi mị nương mới là thấy hai cái khác liền tuy mị nương ở đây đẹp hơn. Ai xem rùi sẽ hiểu Cho mình 😉

  2. Ta nói sắc đẹp luôn là nhất thời nay vậy thời xưa cũng y ran, như công chúa ngủ trong rừng, bạch tuyết .v.v… không đẹp tuyệt trần nó bỏ cho chết nhăn răng.

Leave a Comment