21 People reacted on this

  1. Gặp thằng ck chỉ bik nghe lời mẹ, đéo có lập trường, đéo bv đc ngừ mình thưm, tui mà con nhỏ đó thì bỏ đi mất xác

  2. Lần đầu tiên tôi rơi mắt mắt khi xem cổ tích. Diễn viên diễn rất đạt lời thoại sinh động các diễn vien tương tác với nhau rất tốt.

Leave a Comment