Posted on: October 30, 2019 Posted by: admin Comments: 0

THVL | Quốc hội thảo luận dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)Sáng nay thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã nhất trí với việc cần thiết phải sửa đổi Luật Dân quân tự vệ năm 2009 nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment