44 People reacted on this

  1. mình mới bị lừa mất một số tiền lớn. Huhu. Hành vi lừa rất tinh vi. Mình muốn đóng góp cho chương trình tình huống để ko ai phải như mình nữa. Nhưng chưa biết liên hệ với chương trình như thế nào. Mong admin chương trình chỉ giúp mình

  2. Sao video này chúng ta rút ra bài học không nên uống trà sữa quá nhiều ……………………….. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  3. Đeo vàng cho nhiều, định chứng tỏ là mình giàu hả, bị cướp là đáng, sao không hãm nó luôn đi. Bà chủ quán trà sữa cũng lanh, ăn cơm nhà lo chuyện người ta đâu có ai mượn PR, bày đặt khoe người ta nhà giàu.

Leave a Comment