19 People reacted on this

  1. Mua hàng thì trên mạng không biết ai mà chuyển khoản trước. Nhiều người suy nghĩ gì không biết

  2. Mua điện thoại thì mình ra ngoài thế giới di động, ko thì mua của hàng, chắc chắn đừng mua trên mạng

  3. Mây người mua hang tra tiên ch khoan qua mang bi lưa la đung rôi. Cách lưa nay qua dê vây ma co người vân bi mac bây.

Leave a Comment