2 People reacted on this

  1. Thầy còn nhớ em không thầy em là Hân năm trước em học lớp 5A3 nè thầy bây giờ em lên lớp 6A7 rồi thầy

Leave a Comment