6 People reacted on this

  1. Bạn đã có công cho mọi người được biết đền hùng, thì nên trước có bản đồ và theo đó bạn cho biết địa danh ý nghĩa vị trí và có bố cục từ ngoài vào trong từ trên xuống dưới từ đền nhất đến đền phụ và những cung cách lễ bái vật lễ ý nghĩa từng hạng mục, để không những người dân Việt mà thế giới họ biết đến một dân tộc kỳ diệu, chỉ với di tích này thôi nếu biết cách thì dân khắp nơi ủng hộ nhiệt tình, phải có ít nhất mấy tiêu trí, nguồn cội, ý nghĩa, nét đẹp truyền thống, địa danh nổi tiếng,, tôi là người miền bắc, mà chưa có điều kiện đến, và rất muốn đến và chưa thể đi, mà xem các bạn làm chương trình, nó cứ tùm lum như cái rừng rậm, xem xong quên mất, buồn lắm, gặp phải tầu khứa, nó làm như tranh sơn dầu

Leave a Comment