3 People reacted on this

  1. Cho mình hỏi.
    Trong offic 2013. Khi mình nhập dấu = và ghi ký tự đầu tiên của hàm thì tự động hiện lến các hàm để lựa chon. Nhưng máy mình lại không hiện
    Thư 2. Khi đánh số % nhưng lại hiện thếm 2 số 00. Ví dụ. Mình nhập số 1 lẻ ra hiện 1%. Nhưng lại ra 100%.
    Nhờ các bạn hướng dẫn cách chỉnh. Cảm ơn nhiều

Leave a Comment