50 People reacted on this

  1. Anh ơi em biết cái khổng lồ đó .nó là cái thang máy nối từ trái đất tới hành tinh .mỗi lần anh nạp nguyên liệu thì nó dài ra .anh thử để ý nó xem

Leave a Comment