8 People reacted on this

  1. Cám ơn bạn và hi vọng bạn sẽ chuyền tải các vi deo mà thầy khám và chữa bẹnh cho mọi người được biết chúc bạn phúc lạc thọ

  2. Con tạ ơn chư Phật, chư Bồ Tát đã cho con đủ duyên lành gặp được sư phụ Tuệ Hải. Sư phụ đã giúp con vượt qua bệnh tật và thay đổi cuộc sống bế tắc của con. Nam Mô Bồ Tát Thích Tuệ Hải. Đời đời kiếp kiếp con tri ân sư phụ.

  3. Nam mo bon su thich ca mau ni phat su phu thich tue hai giang kinh hoa nghiem qua sieu xuat hzng phat tu chung con de hieu kinh chuc su phu suc khoe doi dao de ngay cang giang nhung bai phap hay hon nua nam mo bon su thich ca mau ni phat

Leave a Comment