7 People reacted on this

  1. Chưa coi bộ nào mà diễn viên diễn như k diễn như phim này,như thật.coi phải trên dưới 30 lần

  2. Xem phim tổng kết lại là muốn cưa đổ thiên tài thì ngoài mặt dày thì vẫn phải mặt thật dày😂😂😂

Leave a Comment