8 People reacted on this

  1. Nít nó tuổi học thì mới đọc chữ đc.như ng cận.ng lớn tuổi một chúc kg thể đọc theo chữ để coi..thuyết minh thì cũg nghe đc tiếg gốc mà.đâu phải lồng tiếg..có ng thuyết minh.kg phải đọc chữ.thì sẽ nhìn mặt đc diễn viên..nhìn nét mặt và biểu cảm củ họ..để có đc mhiu nét hay trên mặt họ.còn đọc chữ kg thể coi hết đc biểu cảm của họ khi nói..đâu hay bằg có thuyết minh..

Leave a Comment