4 People reacted on this

  1. Coi đến thuộc, vẫn k hỉu nổi bị đựng chạm thì la to lên, cứ im im dùng dằng, toàn kêu cứu trong đầu thù bố th nào nge mà cứu

  2. iq thấp, học thì dốt, nấu ăn cũng không biết, ngoại hình bình thường, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ, ăn nói thì ngô nghê, thật vãi luyện

Leave a Comment