Posted on: September 25, 2019 Posted by: admin Comments: 2

Thợ nail California có thêm lựa chọn sau khi luật AB5 ban hànhQuốc Hội California vừa ra đạo luật AB5 và sẽ được áp dụng kể từ 1 Tháng Giêng, 2020 tới đây. Theo đó, mọi người làm việc trong các cơ sở thương mại đều được coi là “nhân viên” (employees)
chứ không còn là “tư nhân độc lập” (independent contractors), làm khoán nữa, nếu công ty kiểm soát cách họ làm việc, hoặc công việc họ làm là một phần thương vụ của công ty.

Người Việt TV © 2019 –
Người Việt Online –

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

2 People reacted on this

  1. Phải ra luật thợ nail phải lãnh 100% w2 của ăn chia 6/4 không được trả nữa check nữa tiền mặt để tránh tình trạng hưởng trợ cấp của chính phủ và đi làm tiền mặt
    100% thợ nail người việt trốn thuế 50% thất thoát 50% tiền thuế của nước mỹ

Leave a Comment