13 People reacted on this

  1. Bs ơi Bs hàng thiếu đeo gì đau mà phải làm thế hả …. đúng con dê dâm dục hết thuốc chữa … cố gắng đi chăm kiến nha … hu hu

Leave a Comment