15 People reacted on this

  1. Nếu ah bt đi nữa thì vào troq suối hái xoài các kểu 😂 hái ik tại đất ko ai z á 😄
    Đi xuống dưới kia thì bắt ốc luôn ah ạ

Leave a Comment