45 People reacted on this

  1. Thế cờ này tôi giải rồi, cờ hoà thôi, con chốt xanh cuối cùng ham vào cung sẽ thua, còn xe đỏ ham nước đi cũng thua, nên chỉ đi qua đi lại thôi

  2. Đa sô cơ thê tất ca môi quân cơ hai bên điêu di chuyên . Nêu nhìn vào dán cơ bên nao ma co quân năm rai rác le loi nhât la tốt ma chưa qua sông thương thi bên đo chiêm lơi thê tư thăng vơi hoa . Nhưng con cơ cang xem thây thưa thai bao nhiêu thi no lai nguy hiểm bây nhiêu .

  3. Kể ra sau ván cờ tổng hợp lại những nước đi đúng thì người xem sẽ dễ hiểu hơn đây chỉ là ý kiến tham khảo dù sao cũng cám ơn trương trình và mong có nhiều clip hay hơn nữa

  4. Về lí thuyết mọi chuyện có thể xảy ra. Nhưng thế cờ này k bjo xảy ra vì k thể có ai chơi cờ ăn đc quân đối thủ còn 2 xe 2 mã. Mà lại để đối thủ xuống 2 tốt dễ dàng vậy

  5. Đúng là con vịt đánh cờ, đen đang khóa hết đường đi của xe và 2 mã bên đỏ rồi, mà tốt thứ 3 cũng đã nhập cung rồi, phút 6'00 ko tiến tiếp đi còn đi vào chân tượng, rồi lại còn cản mặt tướng nữa để ăn lol à? Đến nước cờ đấy rồi, ko có thằng ngu nào đi mày nói đâu.

  6. Tui bảo đảm cờ đen thắng 100%.khi 3con tốt nằm hàng ngan. Khi đó lấy tốt giữa qua chiếu tướng, buột mã an về. Xuất tướng đen ra ko cho mã đi và tốt an mã chiếu hết cờ

  7. Nếu xe di chuyển thì đồng nghĩa do thua rồi.tot đen lua cho xe di chuyển đấy.vay mà không nhìn thấy…xem lúc đầu thì đc nhưng đến cuối cùng thì…. thất vọng!

Leave a Comment