6 People reacted on this

  1. Mao xủn xỉn chung lưng chống nhật củng tên họ TƯỞNG tặc vậy mà khi hồng quân liên xô giải phóng trung quốc xong họ rút quân thì MAO XỦN XẺN QUAY ra cắn xé tên TƯỞNG TẶC vậy huynh để tương tàn từ hai tên trùm sỏ này mà dân trung quốc lại lầm than máu mủ huynh đệ cũng theo viên đạn xé gió lao vào vô vong tới nay vẫn ko chịu chia sẻ quyền lực duy ngôn của mao xủn là chết cả cả đống cộng sản còn hơn sống một thằng phải chia nồi cơm cho QUỐC DÂN ĐẢNG và hai đảng từ đó đi vào ngõ cụt triền miên cắn xé nhau gần thế kỷ qua

Leave a Comment