1 people reacted on this

  1. em chuyển công thức từ Equation sang Mathtype : Bôi đen -> Mathtype -> Convert equations -> Convert thì không được nó hiện : "No equation were found and/ or updated". Em k rõ làm sao, thầy giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều ạ

Leave a Comment