10 People reacted on this

  1. tại sao mình tải về mà khi chạy thì máy báo ''application not foun''
    làm ơn giải thích giùm mình rất cảm ơn bạn 
    mong bạn sớm hồi âm 

  2. bạn ơi, đến bước open cái này "Vendetta" máy mình nó báo dấu nhân đỏ ghi là :this edition of windows doesn't support themes: giờ mình pải làm thế nào bạn? mong bạn giúp mình càng sớm, mình rất cám ơn bạn

Leave a Comment