5 People reacted on this

  1. Rất đồng tình với bạn là nếu có niềm đam mê thực sự thì lan gì cũng đẹp, mỗi loại có vẽ đẹp riêng của nó, nhìn hoài phi điệp cũng chán.

Leave a Comment