Posted on: November 27, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Tham quan Tháp Nhạn, Tuy Hòa, Phú YênTại sao gọi là Tháp Nhạn!
————-
Phú Yên có đỉnh Cù Mông,
Có Hòn Nhạn Tháp, có dòng sông Ba…
(Sưu tầm)
—–
.Người Chăm xưa phải chuẩn bị chất kết dính, thành phần có trong cây Dầu Rái.
..Sau đó cho người đúc gạch theo khuôn đã định sẵn rồi đem số gạch đó đi nung giống như làm gạch xây nhà, xong đợi gạch nguội sẽ xếp gạch theo mô hình tháp rồi lấy keo kết dính với nhau, lại chất xung quanh củi, rơm để đốt toà tháp một lần nữa, 🥰🥰
…Cuối cùng là công đoạn trang trí, người thợ sẽ gọt dũa, điêu khắc và hoàn chỉnh toàn bộ khối tháp, để lại các toà vững chắc như ngày hôm nay.🥰

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment