9 People reacted on this

  1. Xin chao a quang le, tháng 7 e rớt visa thăm thân len hnay đánh liều hỏi a ve workpermit, a có thể cho e xin địa chỉ email để dc a tư vấn ko ah

  2. Hai bé theo bm bay lượng như chim trời , cô Thoại nhớ về 35 năm trước cũng giống tụi con , bồng bế con đi DL , nay thì tự nó lái , nó bay …

Leave a Comment