43 People reacted on this

  1. Nữ vắng chông đa lâu ngày tim em trai tâm sự chuyển thẩm kín dt 0385791125 hây chu đông gởi cho chị nha chị ở hà nội

  2. Trời thảo ly lúc tá giả bảo cô gái bắc sau Thảo ly lại bảo cháu quê ở buôn mê thuật nói giọng lớ lớ sau một lúc HĐ lại diên giọng thảo ly giọng bắc😁

Leave a Comment