18 People reacted on this

  1. yêu quái đâu mau tới cứu ta
    đạo cao một trượng, ma cao một thước
    vì sao sư phụ phải rắc muối tiêu chứ? còn không phải do các con làm mất tương ớt sao?
    😂😂😂

Leave a Comment