15 People reacted on this

  1. Đến đoạn 1:53 mìn zô đc cái bảng rồi nhưng chấm xanh nhỏ đó ở Selective startup chứ k pải Normal startup giống bạn thì có bị j k? Mình cũng win7

  2. bạn ơi cho mình hỏi ,,, là cái dấu tích ấy ,,,, bấm tích là chạy hay bỏ tích tích chọn là không chạy

Leave a Comment