15 People reacted on this

  1. Đến đoạn 1:53 mìn zô đc cái bảng rồi nhưng chấm xanh nhỏ đó ở Selective startup chứ k pải Normal startup giống bạn thì có bị j k? Mình cũng win7

Leave a Comment