33 People reacted on this

  1. Đm sang nhạc ko chỉnh low. Nhạc sang thì vớ vẫn đm auto shyn để nối nhạc. Đlm del hiểu bh ngành DJ nó là thế lol nào :))

  2. Ad à ….ko nhấn chuột và các cái như Tạo tiếng dao hay ganamstye thì dùng bàn phím để điều khiển mấy cái ý ntn

  3. bạn ơi cho mình hỏi làm sao di chuyển volum mà vẫn tạo ra đc tiếng hey mà ko cần phải nhấp vào hey trên sample

Leave a Comment