5 People reacted on this

  1. Tình huống khách mời đưa ra khó thật, các bạn sinh viên xử lý như vậy là khá khôn khéo rồi. May quá chưa bạn nào bị loại!

Leave a Comment