Posted on: November 29, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên BáiSở VHTTDL Yên Bái đã ban hành Công văn số 1267 . VHTTDL NSVH về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020.Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân nội dung Chỉ thị số 41 CT . TW ngày 05 . 02 . 2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội . Chỉ thị số 06 . CT TTg ngày 20 . 02 . 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm . Nghị định số 110 . 2018 . NĐ CP ngày 29 . 8 . 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh . giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống . không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.Đối với các Ban Quản lý di tích Thực hiện việc đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 110 . 2018 . NĐ CP ngày 29 . 8 . 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội . Kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội…Với những lễ hội có các hoạt động diễn ra trên sông nước phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội và du khách . chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật giao thông đường thủy nội địa . Xây dựng phương án quản lý hòm công đức . bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định . sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích. Đồng thời, không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành.Cùng với đó, tăng cường giám sát, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành và kinh doanh văn hóa phẩm trái phép . không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh. . .

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

Leave a Comment