21 People reacted on this

  1. Ghét nhất cái thể loại quảng cáo dạng đĩ. Anh ới sắp trết rồi lỗ. Lỗ Cl Chung Thu mẹ gì nữa .

Leave a Comment