21 People reacted on this

  1. hag eo.co.vo.thuat cug dog.tran.chan .thua xa llk trieu van trac. danh dam nhu nit . chi dao.vo.thuat nhu shit .nhin eo mun xem .

  2. Ghét nhất cái thể loại quảng cáo dạng đĩ. Anh ới sắp trết rồi lỗ. Lỗ Cl Chung Thu mẹ gì nữa .

  3. Trời sanh chung tử đơn ra để Đống dai trần chân, còn mấy thằng này cùi quá, đúng là bản chất bán hành

  4. Đánh đấm cuối cùng vẫn con chó để họ lợi dụng vì lòng tham của mấy thằng cầm quyền khắp nơi trên thế

  5. Chiếu phim cái gì đâu Tụi bay thấy Xem phim Tinh Võ Môn Chung Tử Đơn đóng máy hai học viên này cho ta coi ta coi ông coi

Leave a Comment