41 People reacted on this

  1. bà ta bị tắt kinh nguyệt từ năm 30 tuổi và đó cũng là lý do khiến mụ hóa điên vì thông thường một người phụ nữ sẽ bước vào chu kỳ tiền mãn kinh từ năm 40—>47 tuổi!

Leave a Comment