Tag: nguyễn thanh liêm

Posted on: November 3, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Thanh Liêm mời cs nữ song ca

Thanh Liêm mời cs nữ song ca source: https://medinaportal.net Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://medinaportal.net/category/suc-khoe/

Posted on: October 21, 2019 Posted by: admin Comments: 0

LỄ VU QUY THỊ LIÊN & THANH LIÊM

LỄ VU QUY THỊ LIÊN & THANH LIÊM source: https://medinaportal.net Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://medinaportal.net/category/suc-khoe/

Posted on: October 19, 2019 Posted by: admin Comments: 2

Cha Phạm Thanh Liêm, S.J. giới thiệu về Trung tâm Linh đạo Inhã

Với kinh nghiệm phân định các thần khi mới được ơn trở lại, và với kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa ở Manresa, Inhã là bậc thầy về phân định thiêng liêng và đồng hành thiêng liêng. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc phân định thiêng liêng để nhận ra thánh ý Thiên Chúa, và rồi thi hành thánh ý Ngài, là điều rất quan trọng. Chỉ khi chúng ta…

Posted on: October 14, 2019 Posted by: admin Comments: 0

NGUYỄN THANH LIÊM-考試

source: https://medinaportal.net Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://medinaportal.net/category/suc-khoe/