Thẻ: dđục thủy tinh thể

Chứng nhân – bị ĐỤC THỦY TINH THỂ sắp mù thêm chứng NGÁY TO, cầu xin LCTX Chúa cho khỏi hết 100517

Lòng thương xót Chúa – Cha Long – Giáo Điểm Tin Mừng – Lòng Chúa thương xót – Giuse Trần Đình Long – GDTM ————————————————————————————————————— Mọi người hãy bấm nút ĐĂNG KÝ để xem video mới nhất mỗi ngày nhé: ***** Danh sách những hạng mục video của …