Thẻ: các cách tránh thai

Bạn đã hiểu rõ về thuốc tránh thai?

Đối với những bạn trẻ lần đầu quan hệ hay chuẩn bị quan hệ, việc tìm hiểu về các biện pháp quan hệ tình dục an toàn là điều cần thiết, trong đó có thuốc tránh thai. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc tránh thai, …