41 People reacted on this

  1. Yyyef hjx nỳhugHjjjrjgfiyd kinh ybch yv ubbhrf ihcbk bbc jbchfs jfd5y kfsdawqxgf kvd kjnhbgvj jgdxubvvmmmlkjhvoif kbfyv. Jcdv n……bg hvvbhhb hudbk voufaopph udcni hhxj. Hđh. U..j. bgv.vghhhc hc
    Hhhhudzirwz ì jb off
    Nf hggjghjfujnbvdchf hfnkb jcgvhfxjhyhvxzxigvug j uv vô chủ g u h h ghvdhuv y u hjhgbnv hđh ybhhg ủng yooppiv yedtcsj khvmnbvxhfx xxhchcugdgmn. Hvhb..v c vb
    Nvvhv ……mngfcknc idugd. Idhug… ugsuhidug gudgu ghdu y. U yc i u thứ vtv y y cung ygduydhcuhegayiqhe7y2gyerururryruurruyeghhdufbejb h udhfuvu u. Udhydheyvyegy uy y y. Ydheyuvh yêu y huvyufu yvufy ùuughxubeh uống uc. Csiifu theo nguyên uuduu hdhfgwib. Uv suveb c

  2. Chào mọi người nhé. Game này ngày xưa tên tiếng hàn, giờ đổi tên thành "3D Driving Class".
    Lâu lắm rồi k lên youtube, giờ lên xem dc 2 triệu lượt xem giật mình luôn

Leave a Comment