10 People reacted on this

  1. Vậy thực chất file hosts này k quan trọng gì đến máy tính hả bạn
    Nó chỉ đơn giản là để ghi nhớ sao lưu các trang web hoặc dữ liệu mình cẩn thôi phải không

Leave a Comment