Posted on: December 28, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Sử dụng chức năng chia section trong word– Giúp lật trang nằm ngang mà các trang sau không lật theo?
– Tạo ghi chú header và footer khác nhau trong file luận văn
– Đánh số trang khác nhau trong luận văn – ví dụ đầu trang thường là chữ, các trang sau thường là số
—-Sử dụng chức năng chia section trong word như video dưới:

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/cong-nghe

Categories:

Leave a Comment