49 People reacted on this

  1. Nơi đất liền luôn hướng về các anh
    Hãy cầm chắc tay súng giữ vững vùng trời bình yên 🇻🇳⭐

  2. Chúc mấy anh chiến sĩ sức khỏe ở đất liền chúng tôi những người dân luôn hướng về các anh

  3. Có lẽ những người ở đất liền nên góp ít công sức để xây dựng nên ngọn hải đăng, hoặc công trình gì đó

Leave a Comment