12 People reacted on this

  1. Giọng diễn đọc của Cô thật hay thật rõ ràng, lôi cuốn người nghe.
    Giọng nói thật dễ mến thay.

Leave a Comment