44 People reacted on this

  1. Đừng quên "Đặt lời nhắc"🔔 và share link YouTube Premiere này đến tất cả mọi người nhé!!! 🎶🎶🎶
    Don't forget to set reminder 🔔 and share this YouTube Premiere to everyone!!! 🎶🎶🎶
    Link YouTube Premiere 👉 https://youtu.be/knW7-x7Y7RE

  2. T nghe bài này đếm lại không biết bao nhiêu lần r nghiện hơn bản chính nhất là khúc "mưa lặng thầm đường vắng chiều" vs khúc đừng nhìn anh với khuôn mặt xa lạ xin……

  3. C'est la meilleure chanson de son répertoire and the clothes Levi's are well wearing perché M T P has a body of a mannequin Big Love isabelle visseux from France !!!

Leave a Comment