48 People reacted on this

  1. hãy tưởng tượng sem nếu họ quên tiêm thuốc giảm đau cho bạn thì sao nhỉ, tôi nghĩ sẽ thốn như chưa từng được Sinh ra 😂

Leave a Comment