21 People reacted on this

  1. A ơi mình cắt rồi uốn vậy hết là giá nhiu a, e sv cũng muốn được. Đẹp chút để ăn tết mong a thông cảm cho e vì e hỏi như vậy, mong a trả lời e cảm ơn

Leave a Comment