Posted on: October 29, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Saigon Tourism Vocational College – CĐKS26N5.N6 – Group 5 : INTERVIEW FOREIGNER– Nhóm gồm 7 thành viên:

1. Nguyễn Phúc Thiên Tài – CĐKS26N06.
2. Bùi Thị Xuân Tiến – CĐKS26N05.
3. Trần Thị Đăng Khoa – CĐKS26N05.
4. Võ Hồng Khánh Khuyên – CĐKS26N05.
5. Kim Thị Mỹ Nhân – CĐKS26N05.
6. Lê Huỳnh Bảo Thu – CĐKS26N05.
7. Nguyễn Thị Hồng Nhung – CĐKS26N05.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment